Lainahakemusprosessi siirtyy hakemuksen täyttämisen jälkeen kokonaisuudessaan Rahalaitokselle, joka on sinuun yhteydessä heti hakemuksen lähetettyäsi.

Palvelusopimus

Rahalaitos.fi (Sambla Group Oy, 2521965-8) tarjoaa lainavertailua sekä alla yksilöityjä vakuutus- ja luottokorttituotteisiin liittyviä palveluja kuluttajille ja yrityksille.

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rahalaitos.fi (Sambla Group Oy, 2521965-8) (”Rahalaitos”) ja laina/luotto-, vakuutus- tai muuhun rahoitusalaan liittyvän tuotteen -hakemuksen tekevän asiakkaan (”Asiakas”) välisessä palvelusopimus-suhteessa.

2. Palvelun kuvaus

Palvelulla (”Palvelu”) tarkoitetaan Rahalaitoksen tarjoamien erilaisten rahoitus- tai muiden alojen kilpailutus- ja vertailupalvelua. Tällä hetkellä palvelua tarjotaan lainojen, luotto- ja maksuaikakorttien sekä vakuutusten vertailuun, välitykseen ja/tai kilpailutukseen.

Tämä palvelusopimus astuu voimaan, kun Asiakas tekee Palvelua koskevan hakemuksen ja samalla asiakas rekisteröityy Rahalaitoksen asiakkaaksi.

  1. Asiakkaan tehdessä Palvelua koskevan hakemuksen Rahalaitos välittää hakemuksen yksilöityjen tietojen perusteella (esim. haettu lainamäärä ja laina-aika) Rahalaitoksen arvion mukaan soveltuville Rahalaitoksen yhteistyökumppaneille (esim. pankki, muu rahoituslaitos ja/tai vakuutusyhtiö). Yhteistyökumppaneita voi olla yksi tai useampi. Haettu lainan määrä ja laina-aika voi poiketa hakemuksen halutusta lainan määrästä tai laina-ajasta. Rahalaitos pyrkii hakemaan hakijalle lainan, joka on lähellä hakijan haluamaa lainaa kuitenkin niin, että hakija saisi lainatarjouksia.

    Rahalaitoksen kumppaneina toimivat yritykset käyvät ilmi verkkosivuiltamme https://lainakone.stara.fi

Rahalaitos pyrkii toimittamaan Palvelun viipymättä. Asiakas kuitenkin hyväksyy sen, että Palvelun perusteena olevat luotto- yms. päätökset eivät ole Rahalaitoksen tekemiä eikä Rahalaitos siksi voi sitoutua Palvelun käsittely- ja toimitusaikoihin. Tavanomaisesti Palvelua koskevat tarjoukset välitetään Asiakkaalle saman tai seuraavan pankkipäivän aikana.

Asiakkaalle luodaan rekisteröitymisen yhteydessä oma asiakastili (Oma Rahalaitos), johon kirjautumalla Asiakas saa mahdolliset tarjoukset vertailtavakseen. Mikäli Palvelun toimittaminen sitä edellyttää, yhteydenpidossa voidaan käyttää myös Asiakkaan ilmoittamia yhteydenpitokanavia (puhelin, sähköposti).

Tämä sopimus ei velvoita asiakasta hyväksymään Rahalaitoksen kumppanin tarjoamaa rahoitusta tai muuta tuotetta. Palvelun tarkoituksena on tarjota Asiakkaalle useita vaihtoehtoja ja siten antaa Asiakkaalle Rahalaitoksen välittämistä vaihtoehdoista mahdollisuuden valita tai olla valitsematta rahoitustarjous tai muu Asiakkaan tarpeisiin sopiva tuote.

3. Tietojen kerääminen, käsittely, säilyttäminen ja markkinointi

Palvelun tuottaminen ja asiakkuuden ylläpitäminen edellyttää Asiakasta koskevien tietojen keräämistä, käsittelemistä ja säilyttämistä. Asiakas hyväksyy, että Asiakkaan tietoja analysoidaan myös Palvelun kehittämiseksi, markkinointiin ja väärinkäytösten estämiseksi.

Rahalaitos saa asiakasta koskevia tietoja Asiakkaan hakemuksesta (asiakkaan antamat tiedot) sekä ulkopuolisista rekistereistä (esimerkiksi luottotiedot). Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakas hyväksyy sen, että hakemuksessa yksilöidyt henkilötiedot, Asiakkaan IP-osoite sekä Palvelun toteuttamisen kannalta olennaiset luottotiedot selvitetään Rahalaitoksen ja/tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Asiakastiedot rekisteröidään ja välitetään Palvelun edellyttämällä tavalla eteenpäin kyseistä Palvelua tarjoavalle Rahalaitoksen yhteistyökumppanille.

Rahalaitos ja sen yhteistyökumppanit noudattavat tietojen käsittelyssä ja tietoturvassa kulloisenkin lainsäädännön edellyttämiä vaatimuksia ja standardeja. Tarkempia tietoja Rahalaitoksen tietosuojakäytännöistä https://lainakone.stara.fi/tietosuojaseloste

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä Asiakkaan henkilötietoja Rahalaitos käsittelee. Asiakkaalla on oikeus saada (i) tietojaan koskeva rekisteriote, (ii) pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen korjausta, (iii) pyytää henkilötietojen poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Rahalaitos käsittelee selvitys- tai poistopyynnön, jonka jälkeen selvitys annetaan, tiedot poistetaan tai Rahalaitos ilmoittaa perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Asiakas hyväksyy, että Rahalaitoksella on aina oikeus ja velvollisuus säilyttää sellaiset Asiakasta koskevat tiedot, jotka

  • perustuvat Asiakkaan asiakkuuteen; ja
  • Rahalaitoksen tulee säilyttää omien velvoitteidensa ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön (esimerkiksi viranomaisten tietopyynnöt; kirjanpitolainsäädäntö) edellyttämällä tavalla.

Rahalaitoksella on oikeus markkinoida palveluitaan Asiakkaalle, mikäli Asiakas ei tätä erikseen kiellä tai pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu. Asiakas voi koska tahansa ottaa yhteyttä Rahalaitoksen asiakaspalveluun info@rahalaitos.fi ja pyytää suoramarkkinoinnin estämistä.

4. Valtuutus

Palvelun toteuttaminen edellyttää asiakasta koskevien tietojen vaihtoa Rahalaitoksen ja sen yhteistyökumppaneiden välillä. Tällä sopimuksella Asiakas valtuuttaa Rahalaitoksen pyytämään ja vastaanottamaan Asiakkaan hakemukseen tai hakemuksen johdosta hyväksyttyyn lopputuotteeseen liittyviä tietoja yhteistyökumppaneiltaan. Tämä on tarpeen Rahalaitoksen ja sen yhteistyökumppaneiden sopimussuhteissa sekä mahdollisissa hakemuksiin liittyvissä selvitys- ja täydennystarpeissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Rahalaitoksella on oikeus välittää asiakkaan hakemus yhdelle tai useammalle Rahalaitoksen yhteistyökumppanille. Rahalaitoksella ei ole velvollisuutta välittää asiakkaan tietoja eteenpäin Rahalaitos.fi –palvelun yhteistyöpankeille, luotonmyöntäjille, vakuutusyhtiöille ja/tai muille Rahalaitoksen yhteistyökumppaneille, eikä Rahalaitoksella ole velvollisuutta selittää päätöstään tai yhteistyöpankin ja/tai muun tahon luottopäätöksen tai muun päätöksen perusteita.

5. Hinnat

Rahalaitoksen tuottama Palvelu on Asiakkaalle maksutonta.

6. Palvelun keskeyttäminen ja vastuunrajoitus

Rahalaitoksella on oikeus keskeyttää Palvelu, jos

  • keskeyttäminen on tarpeen Palvelun käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi tai muun syyn johdosta. Rahalaitos pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen;
  • Rahalaitoksella on perusteltu syy epäillä Asiakkaan antamia tietoja virheellisiksi;
  • Palvelua on käytetty lainvastaiseen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Rahalaitos ei vastaa välillisistä vahingoista tai vahingoista, joka johtuu Asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista tai Asiakkaan Oma Rahalaitos -palvelun väärinkäytöstä. Asiakas vastaa Oma Rahalaitos -palvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan turvallisesta säilyttämisestä.

Asiakas hyväksyy, että Palveluun liittyviä tietoja voidaan käsitellä Asiakkaan ilmoittamien yhteydenpitokanavien (puhelin, sähköposti) kautta. Asiakas vastaa omien laitteidensa tietoturvasta ja asianmukaisesta käsittelystä itse.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Rahalaitos ei ole asiakkaan ja luoton-/vakuutuksenmyöntäjän (pankki, muu rahoituslaitos tai vakuutusyhtiö) välisen sopimuksen osapuoli eikä tämä sopimus velvoita asiakasta luotto- tai vakuutussopimuksen hyväksymiseen. Rahalaitos ei osallistu Asiakkaalle välitettävien luotto- tai vakuutussopimustarjousten laadintaan eikä vastaa niiden sisällöstä. Mikäli asiakas hyväksyy luotto- tai vakuutustarjouksen, luotto-/vakuutussopimuksen ehdot määräytyvät asiakkaan ja ko. palveluntarjoajan välillä erikseen. Rahalaitos ei vastaa mistään Asiakkaan ja luoton-/vakuutuksenmyöntäjän välisen sopimuksen velvoitteista tai vahingosta.

7. Evästeet ja verkkoanalytiikka

Rahalaitos käyttää verkkosivustollaan erilaisia analytiikkaratkaisuja, joiden avulla seurataan sivuston ja palveluiden käyttöä. Analysoinnin ja evästeiden tarkoituksena on mahdollistaa henkilökohtaisempi palveluiden tarjoaminen sekä sivuston ylläpitäminen ja kehittäminen. Lisätietoa Rahalaitoksen evästekäytännöstä https://lainakone.stara.fi/tietoja-evasteista

8. Sopimuksen irtisanominen

Asiakas voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä sähköpostitse Rahalaitokselle (yhteystiedot alla). Selvyyden vuoksi Rahalaitos korostaa, että tämän sopimuksen päättyminen ei vaikuta Asiakkaan ja luoton-/vakuutuksenmyöntäjän välisen sopimuksen voimassaoloon eikä sellaisten edellä käsiteltyjen tietojen poistamiseen, joiden säilyttämiseen Rahalaitoksella on jo toteutettujentoimien johdosta oikeus tai velvollisuus.

9. Sopimusehtojen päivittäminen

Rahalaitos varaa oikeuden Palvelusopimuksen muuttamiseen milloin tahansa tätä sivua päivittämällä. Ilmoitamme olennaisista muutoksista verkkosivuillamme tai sähköpostiviestillä.

Asiakas voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä sähköpostitse Rahalaitokselle (yhteystiedot alla). Selvyyden vuoksi Rahalaitos korostaa, että tämän sopimuksen päättyminen ei vaikuta Asiakkaan ja luoton-/vakuutuksenmyöntäjän välisen sopimuksen voimassaoloon eikä sellaisten edellä käsiteltyjen tietojen poistamiseen, joiden säilyttämiseen Rahalaitoksella on jo toteutettujen toimien johdosta oikeus tai velvollisuus.

10. Yhteystiedot

Rahalaitos.fi
info@rahalaitos.fi
puhelin 09 2311 3670
(ma-pe 9.00-16.00)

Rahalaitos.fi asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tässä Tietosuojaselosteessa kerrotaan muun muassa, minkälaisia henkilötietoja me käsittelemme, miten me käsittelemme henkilötietoja ja miten voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi (esimerkiksi oikeus vastustaa, oikeus päästä tietoihisi).

Rekisterinpitäjä

Sambla Group Oy
Yliopistonkatu 58 B, 33100 Tampere
info@rahalautos.fi
09 2311 3670

Tietosuojavastaava

Sambla Group Oy:llä on tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on olla muun muassa asiakkaiden ja työntekijöiden tukena sekä varmistaa, että noudatamme lakeja ja muita sääntöjä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa yleisesti. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse: info@rahalaitos.fi tai postitse osoitteeseen: Tietosuojavastaava, Sambla Group Oy, Yliopistonkatu 58 B, 33100 Tampere

Minkä takia käsittelemme henkilötietojasi

Hakemuksesi välittäminen ja kilpailuttaminen

Meidän tehtävänämme on hakemuksesi perusteella kilpailuttaa haluamasi laina tai vakuutus meidän yhteistyökumppaneillamme, tai toimittaa luottokorttihakemuksesi yhteistyökumppaneillemme. Tätä tarkoitusta varten meidän on luovutettava henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme, jotta he voivat tehdä sinulle tarjouksen edellä mainituista palveluista.

Asiakassuhteen hoitaminen

Jotta voimme kilpailuttaa lainasi tai toimittaa luottokorttihakemuksesi puolestasi, meillä on oltava sinun paikkansapitävät henkilötiedot asiakasviestintää varten. Kun lähetät meille kilpailutus- tai luottokorttihakemuksen, sinusta tulee asiakasohjelmamme jäsen.

Markkinointi

Haluamme antaa sinulle ajankohtaista tietoa tarjoamistamme palveluista ja sen vuoksi haluamme lähettää sinulle markkinointia esimerkiksi tekstiviestein sekä sähköpostitse tai puhelimitse soittamalla. Automatisoitujen soittojärjestelmien, sähköpostiviestien, tekstiviestien, puheviestien, ääniviestien, kuvaviestien tai muun markkinointivälineen avulla toteutettua suoramarkkinointia saamme kohdistaa sinulle vain, jos olet antanut siihen ennalta suostumuksesi.

Yhteishakija

Asiakkaanamme voit ilmoittaa lainan kilpailutustilanteessa myös yhteishakijan henkilötiedot. Muistutamme, että sinulla on ehdottomasti oltava yhteishakijan lupa hänen henkilötietojen antamiseen. Meillä on oikeus lähettää ilmoittamallesi yhteishakijalle sinun nimesi, eli taho, jolta olemme yhteishakijan henkilötiedot saaneet.

Minkä takia meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi

EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellyttää, että meillä rekisterinpitäjänä on laillinen peruste henkilötietojesi käsittelyyn. Meidän perusteemme henkilötietojesi käsittelyyn ovat sopimussuhteen hoitaminen ja sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen (esimerkiksi lainahakemuksen välittäminen ja lainan kilpailuttaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen) sekä oikeutettu etumme (esimerkiksi asiakassuhteen hoitaminen ja markkinointi). Lain mukaan meidän tulee tarkastaa, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö.

Joissain tapauksissa Rahalaitoksella on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tietoja poliisille tai Finanssivalvonnalle, kun kyseessä on rikosepäily, esimerkiksi petos tai toisen henkilöllisyyden luvaton käyttö.

Mitä tietoja keräämme

Voimme kerätä sinusta asiakasrekisteriimme hakemuksen yhteydessä antamasi tiedot. Keräämme tietoja myös yhteydenpidosta asiakkaan kanssa sähköpostitse, tekstiviestitse, chat-kanavan kautta ja tapauskohtaisesti puhelinkeskustelujen tallenteina.

Henkilötietojen antaminen on palveluidemme käyttämisen edellytys.

Mistä saamme henkilötietojasi

Suurimman osan tiedoistasi saamme sinulta, kun täytät lainahakemuksen. Tämän lisäksi saamme henkilötietojasi myös luottotietorekisteriä ylläpitäviltä tahoilta (esimerkiksi Bisnode Finland Oy) sekä yhteistyökumppaneinamme toimivilta rahoituslaitoksilta, joille lähetämme hakemuksesi.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi

Jotta voimme kilpailuttaa laina- tai vakuutushakemuksesi, meidän on lähetettävä se yhteistyö-kumppaneillemme eli rahoituslaitoksille ja mahdollisten vakuutustuotteiden osalta vakuutusyhtiöille. Henkilötietojasi voivat käsitellä myös myynti -ja markkinointikumppanimme, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä.

Luovutamme henkilötietojasi myös viranomaisille, mikäli lainsäädäntö meidät siihen velvoittaa. Tietoja luovuttaessamme annamme ainoastaan ne tiedot, joita kyseinen yhteistyökumppanimme tai viranomainen sopimuksen taikka lainsäädännön vuoksi tarvitsee. Lisäksi edellytämme, että tietojen vastaanottajalla on laillinen peruste tietojesi käsittelyyn.

Miten käsittelemme henkilötietojasi

Jotta tarjoamamme palvelu olisi nopeaa ja tasapuolista, lainahakemuksesi käsitellään pääsääntöisesti ensin automaattisesti. Ohjelmistomme muun muassa saattaa tarkastaa automaattisesti luottokelpoisuutesi antamiesi tietojen perusteella. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa. Koska päätöksentekomme perustuu tapauksesta riippuen joko kokonaan tai osittain automaatioon, emme valitettavasti voi käsitellä hakemustasi, jos vastustat meidän käyttävän automaattista päätöksentekoa.

Missä käsittelemme henkilötietojasi

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) sisällä. Jos tietojasi siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi

Säilytämme tietojasi niin kauan, kun tietojesi käsittelylle on edellä selostettu lain mukainen peruste, ellei meitä velvoittava lainsäädäntö edellytä pidempää säilytysaikaa. Heti, kun tiedot eivät ole enää tarpeen, poistamme ne niin pian kuin mahdollista. Huomioithan, että saatamme olla velvollisia säilyttämään henkilötietojasi sinun ja meidän välisen sopimuksen päättymisen jälkeen muun muassa kirjanpitolain ja terrorismin rahoittamisen ja rahanpesun estämistä koskevan lainsäädännön perusteella.

Meillä on myös oikeutettu peruste säilyttää joitain henkilötietojasi kymmenen (10) vuotta mahdollisen petoksen ja muiden rikosten ehkäisemiseen liittyvistä syistä. Kyseisessä tarkoituksessa käsitellyt henkilötiedot kattavat ainoastaan rikoksen selvittämistä varten tarvittavat tiedot.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus nähdä, oikaista ja poistaa henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus rajoittaa ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada omat Rahalaitokselle antamasi henkilötiedot, joita käsitellään sähköisesti. Voit saada tiedot suoraan itsellesi tai pyytää, että ne toimitetaan toiselle toimittajalle/rekisterinpitäjälle. Ellei toisin pyydetä, tiedot toimitetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa rekisteröimääsi sähköpostiosoitteeseen. Jotta voit käyttää oikeuksiasi, sinun on vahvistettava henkilöllisyytesi. Yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojalausunnon alusta.

Jos koet, että Rahalaitoksen henkilötietojen käsittely loukkaa yksityisyyttä koskevaa lainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojaselosteen päivittyminen

Nämä tiedot saattavat muuttua, jos palvelumme tai yksityisyyttä koskeva lainsäädäntö muuttuu. Ajantasaiset tiedot löytyvät aina verkkosivuiltamme osoitteesta lainakone.stara.fi

Verkossa ja sovelluksessa käytettävien evästeiden osalta tarkemmat tiedot evästekäytännostämme löytyvät verkkosivuiltamme osoittesta lainakone.stara.fi/tietoja-evasteista .

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty tammikuussa 2019. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta aika ajoin.